درخواست حضور در مارکت‌وِی

از هر شرکت/ سازمان، حداکثر 2 نفر امکان حضور رایگان در مارکت‌وِی را دارند. در صورتی که تعداد افراد بیشتری از شرکت/ سازمان شما علاقمند به حضور در کنفرانس مارکت‌وِی را دارند، لطفا برای حضور در Market Way «ثبت نام» انجام شود.